Hovedside | Om oss | Tjenester | Leverandører | Ansatte | Kontakt oss
Om oss
Jan R Henriksen AS har gjennom 30 år opparbeidet høy kompetanse på mange områder:

- Autorisert elinstallatør gr. L
- Teleinstallatør TIA
- Godkjent etter Plan og Bygningsloven
- Tilknyttet NELFO,

Vi leverer elinstallasjon for:
-
Næring og industri
- Landbruk
- Hytter
- BoligElinstallasjon kan bestå av:
-
Belysning
- Varme
- Innbruddsalarm
- Elotec alarm
- Siemens brannalarm
- Trådløse styringer
- Varmestyring
- ENØK - tiltak
- Service og vedlikeholdsoppdrag
- Tilstandskontroll for boliger
- Internkontroll for landbruk, næring og industri
- Tele/data - fibernett
- Generelle svakstrømsinstallasjoner

Godkjenning i
DSB : Registrert installatør gr.L
Post-og Teletilsyn- Teleinstallatør TIA
Plan –og bygningsloven: Brannsikkerhet Alarmanlegg og Nødlys
UTF og KUT tiltakskl. 3

Godkjent Lærlingebedrift

Tlf.: 73819980. Faks: 73819669. e-post: jan@jrhenriksen.no. Design: Kul Z Reklame.06